Klučov - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Volby do EP 2024

Oznámení o době a místě konání voleb.doc Typ: DOC dokument, Velikost: 34.5 kB

 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do evropského parlamentu

 

Starosta obce Klučov

PODLE § 32 odst. 2 a 3) zákona č. 62/2003 Sb., O VOLbách do evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e:

 

1.  Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

 

v pátek dne 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1.   Místem konání voleb do Evropského parlamentu

 ve volebním okrsku č. 1

 je volební místnost (přesná adresa) Klučov 5, spolková místnost, 675 52 Lipník u Hrotovic

 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Klučově

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem České republiky. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a občanství jiného členského státu Evropské unie.

 

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

  1. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad/úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

 

V Klučově    dne   21.5.2024                                                    Václav Los

                                                                                                 Starosta v.r.

 

Zveřejněno: 21.5.2024

 

 

Sňato: 9.6.2024

Datum sejmutí: 10. 6. 2024 Zodpovídá: Václav Los