Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Oznámení o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

 

Starosta obce  Klučov

PODLE § 29 zákona č. 491/2001 Sb., O VOLbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

o z n a m u j e :

 

1.  Volby do zastupitelstva obce/městyse se uskuteční:

 

v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

 

  1.   Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1

 je volební místnost ve spolkové místnosti kulturního domu, Klučov 5

 pro voliče, kteří jsou přihlášeni k pobytu v Klučově

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.

 

4. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

5. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

 

  1. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad/úřad městyse a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 

 

V Klučově dne. 24.8. 2022                                

                                                                                                 starosta v. r.

 

Zveřejněno:24.8. 2022

 

 

Sňato:

Datum sejmutí: 24. 9. 2022 Zodpovídá: Václav Los

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Aktuální teplota

20.12.2020 17:22

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kde nás najdete?