Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva za rok 2020

o činnosti obce KLUČOV v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

- počet žádostí o informace, které obec obdržela v roce 2020: 0 , počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0.

 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 .

 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

- žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí obce o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace nebyl v roce 2020 vydán.

 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

- výhradní licence v roce 2020 nebyly poskytnuty.

 

e) počet stížností podaných podle § 16a , důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení- počet stížností podaných: 0.

 

f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0.

 

Informace jsou občanům sdělovány na zasedání zastupitelstva obce, prostřednictvím úřední desky v obci, webových stránek, elektronické úřední desky.

V průběhu roku starosta, místostarosta, někteří zastupitelé poskytli ústní, telefonické i písemné informace občanům a institucím, kteří se na OÚ obrátili, i když se přímo neodvolávali ve svých žádostech na zákon č. 106/1999 Sb.

Počet těchto žádostí není dle § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 16.2.2021

 

Sňato       :   

Datum sejmutí: 2. 3. 2021 Zodpovídá: Václav Los

Úřad

Mobilní aplikace

mobilní aplikaceSledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×
Více informací

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Aktuální teplota

20.12.2020 17:22

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Kde nás najdete?