Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Zápis č.4 / 2022

Zápis č. 4/2022

 

Ze zasedání ZO č.4/2022 konaného dne 28.4. 2022 v 18:15

Místo konání: OÚ Klučov

Přítomni.: Los V., Zoňa R., Palát R., Tretera K.

Nepřítomen: Svoboda K.- omluven pro pracovní zaneprázdnění

Hosté:   neúčastni

Starosta zahájil jednání a přivítal přítomné.

 Program zasedání.

    Zahájení.

1. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu jednání.

3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z minulých jednání.

4. Zajištění údržby obecní zeleně

5. Zajištění spolupráce s SDH na pálení čarodějnic.

6. doplněno: Navýšení vkladu do podílového fondu KB

 7. Různé

8. Závěr

Bod č.1  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Palát R., Tretera K.

Zápisem pověřen:. Zoňa R.

Bod č.2  Hlasování o programu

Zveřejněný program byl doplněn o bod: Navýšení vkladu do dosud užívaného podílového fondu AMUNDI u KB.

Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Výsledek hlasování:

Pro-4,   proti-0,   zdržel se-0                             Program byl schválen.

Bod č.3  Kontrola minulého zápisu a usnesení

Všechny body z minulého zápisu byly splněny. Darovací smlouva pro Linku důvěry bude ještě dotažena.

Bod č.4   Zajištění údržby obecní zeleně

Zastupitelé obce spolu s dobrovolníkem již zahájilo práce na údržbě zeleně.

Zastupitelé žádají občany aby, z důvodu úspory nákladů a náročnosti této údržby seka -

li, pokud je to v jejich silách,  zelené pásy podél svých nemovitostí u komunikací v obci.

Je vítán každý kdo by chtěl na dohodu tuto práci pro obec dělat.

Bod č. 5 Zajištění spolupráce s SDH na pálení čarodějnic.

Akce pálení čarodějnic proběhla ke spokojenosti všech zúčastněných.

Bod č.6  Navýšení vkladu do podílového fondu KB

Starosta po jednání v KB předložil zastupitelstvu návrh na navýšení vkladu do dosud užívaného podílového fondu AMUNDI.

Zastupitelstvo tento návrh projednalo a schválilo navýšení o 3 mil. Korun do konce roku 2022.

Při současném stavu úročení vázaných vkladů je toto řešení výhodné pro zhodnocení obecních financí.

Výsledek hlasování:

 Pro 4,  proti  0,  zdržel se 1                        Návrh byl schválen     

Usnesení 4/6/2022 ze zápisu č.4/2022: Bylo schváleno navýšení vkladu do fondu AMUNDI o 3 miliony korun.

Bod č.7 Různé

  • Příspěvek při narození dítěte-Natálie Batelková nar. 6.12.2021 obdrží 1 000 kč

u příležitosti vítání občánků v Lipníku

  • Schválen nájem části parcely 88/9 za účelem chovu včel paní B. Skoumalové

Bod č 8 Závěr

 Starosta ukončil jednání v 19:22 hod.

Zapsal: Zpňa R.

Ověřovatelé zápisu: Palát R., Tretera K.

Na úřední desce vyvěšeno dne: 3.5.2022                                              Sňato:

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne:  3:4.2022                    Sňato:

 

Originál zápisu z jednání ZO je uložen na OÚ.

 Starosta obce, Václav Los 

 

Datum sejmutí: 19. 5. 2022 Zodpovídá: Václav Los

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Aktuální teplota

20.12.2020 17:22

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kde nás najdete?