Obec Klučov
Klučovokres Třebíč

Zápis č.9/ 2022

Zápis č. 9/2022

 

Ze zasedání ZO č.9/2022 konaného dne 8.9. 2022 v 18:15

Místo konání: OÚ Klučov

Přítomni.: Los V., Zoňa R., Palát R., Svoboda K., Tretera K.-dostavil se v 18:25

Hosté:   p. Chmelka J. st.

Starosta zahájil jednání a přivítal přítomné.

 Bod č.1  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

Jako ověřovatelé zápisu byli určeni: Zoňa R., Palát R..

Zápisem pověřen:. Svoboda K..

 Program zasedání.

    Zahájení.

1. Návrh zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

2. Schválení programu jednání.

3. Kontrola zápisu, usnesení a úkolů z minulých jednání.

4. Projednán žádosti p. Chmelky J. ml.

5. Vyhodnocení obecního zájezdu

6. Příprava na oslavu 80. výročí založení SDH Klučov

7. Stav přípravy voleb do zastupitelstev obcí

8. Různé

9. Diskuse

10. Závěr

 

Bod č.2  Hlasování o programu

Starosta seznámil přítomné s programem jednání.

Zveřejněný program byl schválen.

Výsledek hlasování:

Pro-4,   proti-0,   zdržel se-1                             Program byl schválen.

Bod č.3  Kontrola minulého zápisu a usnesení

Všechny body z minulého zápisu byly splněny.

Bod č.4  Projednán žádosti p. Chmelky J. ml.

Starosta projednal na DI PČR Třebíč. Žádosti nebylo vyhověno. Příspěvek na kanalizaci č.p. 85 ZO schvaluje, po schválení realizace od VaK TR

 

 

Bod č. 5 Vyhodnocení obecního zájezdu

Zájezd proběhl dle plánu, všichni zúčastnění byli spokojeni. Rozpočet je, s použitím dotace, vyrovnaný

Bod č.6  Příprava na oslavu 80. výročí založení SDH Klučov

Oslavy se budou konat 28.9. t.r., obec zaplatí věněc k pomníku padlých a přispěje na občerstvení.

Bod č. 7 Stav přípravy voleb do zastupitelstev obcí

V Klučově bude 1. volební obvod na adrese Klučov 5, KD spolková místnost

ZO navrhuje 7 členů nového zastupitelstva.

Všechny postupové termíny dle směrnice MVCR, pro přípravu voleb,  jsou splněny.

Bod č.8 Různé

  • Informace o uzavírce silnice III/36063od můstku ve Stříteži na Klučovskou horu –
  • 3. -9. 10.
  • Jednání s Rybářstvím  Lipnice o rybníku Horák (16.9.)
  • Výsadba nového/vánočního/ stromu před KD. Druh a výška stromu bude poptána.

Bod č 8 Diskuse

Srarosta-obec objedná sběrnou nádobu na textil, schéma použití a svozu bude upřesněno

Trtera K: dohodne brigádu na úklid komunikací v obci, v rámci přípravy na výročí SDH

             Starosta navrhuje aby si občané uklidili před svými nemovitostmi.

 

Starosta ukončil jednání v 19:00 hod.

Zapsal: Svoboda K.

Ověřovatelé zápisu: Zoňa R., Palát R.

Na úřední desce vyvěšeno dne: 13.9. 2022                                            Sňato:

Na elektronické úřední desce vyvěšeno dne13.9. 2022                    Sňato:

 

Originál zápisu z jednání ZO je uložen na OÚ.

 Starosta obce, Václav Los 

 

Datum sejmutí: 29. 9. 2022 Zodpovídá: Václav Los

Úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka obce

Aktuální teplota

20.12.2020 17:22

Aktuální teplota:

--- °C

Vlhkost:

--- %

Rosný bod:

--- °C

Kde nás najdete?